top of page

ЖЭЖҮ 1 ӨДРИЙН АЯЛАЛ


Аялалд хамрагдах өдрөөс 2-3 хоногийн өмнө захиалгаа хийж баталгаажуулна уу

  • 79,000 대한민국 원

АЯЛЛЫН ХӨТӨЛБӨР

Аяллын үнэнд * Аяллын унаа жолооч * Аяллын хөтөч * Хөтөлбөрт багтсан үзвэр үйлчилгээ * Өдрийн хоол Зөвхөн Жэжү аялал-Jeju tour-с зарласан тусгай өдрүүдэд л Монгол хөтөчтэй аялалд хамрагдах боломжтой бусад бүх өдөр Солонгос групп аялагчидтай хамт нэг групп болж явах болохыг АНХААРНА УУ


+82 70-7678-7232

bottom of page